DFC WORLD HOME
 
ISRAEL
feel imagine do share
Social media logos tumblr c youtube twitter facebook
 
 
 
 
  DFC awards, recognitions, grants  
   
  LATEST GLOBAL UPDATES  
 
 
  ISRAEL UPDATES  
 
 
Sign up for newsletter

       

 
 
 
 
   
 
 
 
 

"יוצרים שינוי" הינה תכנית חינוכית בינלאומית שמטרתה להעצים ילדים ונוער, ולגרום להם להאמין ביכולתם ליצור שינוי חיובי בנושאים הנוגעים לליבם ורלוונטיים לחייהם.

התכנית הינה תרגום פרקטי לעקרונות "הלמידה המשמעותית", המעניקה מסגרת, כלים ושיטה מובנית ליישום למידה מבוססת פרויקטים למען החברה (Service P.B.Lומאפשרת יזמות ומעורבות חברתית משמעותית.

את התכנית מנהלות, בהצלחה רבה זו השנה החמישי, עמותת "מלאכי יום הולדת" בשיתוף "עמותת רוח טובה", במטרה לטפח דור של ילדים פעילים ומעורבים חברתית.

בתהליך מובנה בן ארבעה שלבים פשוטים, הילדים מבינים שהם יכולים להוביל שינוי במגוון פרויקטים חברתיים, קהילתיים וסביבתיים.

להרגיש- בוחנים את הסביבה ובוחרים מה רוצים לשנות

לדמיין- מדמיינים פתרונות לבעיה שנבחרה

לעשות- מתכננים את הפרויקטים ויוצרים את השינוי

לשתף- משתפים את הקהילה, הארץ והעולם בסיפור השינוי

בסיום התהליך מתקיים כנס ארצי בו כל סיפורי השינוי מוצגים , נערכת חלוקת פרסים ותעודות ונבחרת הקבוצה שטסה ליצג את ישראל בכנס הבינלאומי של יוצרים שינוי בחו"ל.

מה אנחנו מציעים?

·         סדנאות, מערכי שיעור ותמיכה שוטפת לאנשי חינוך

·         מפגש חד פעמי לצוותי הוראה, בבתי הספר (בעלות) 

·         6-10 מפגשי הכשרה וליווי שנתי של צוותי הוראה, בבתי הספר (בעלות)

 

 
 

 ההרשמה לתכנית יוצרים שינוי בעיצומה לחצו כאן והרשמו